לוגו נחשון הנדסה

מרכז רפואי אלעד

רק בריאות! ניהול ופיקוח בניית מרכז מסחרי רפואי לרווחת תושבי אלעד.

מנהל הפרויקט:

לקוח:

שנת השלמה:

תפקידנו בכוח:

השותפים לפרויקט: