לוגו נחשון הנדסה
תצא גבעת הרואה

תב"ע גבעת הרואה

בשנים האחרונות הבשיל התהליך לתכנון תב"ע וכעת החלו עבודות התכנון של התב"ע.

מנהל הפרויקט:

לקוח:

מ.א מטה בנימין

שנת השלמה:

תפקידנו בכוח:

גבעת הרואה זו שכונה של מעלה לבונה המתנהלת כיישוב עצמאי לכל דבר. במשך קרוב לעשרים שנים התגוררו כעשרים משפחות במקום במבנים זמניים ללא תכנון מסודר. בשנים האחרונות הבשיל התהליך לתכנון תב"ע וכעת החלו עבודות התכנון של התב"ע.

במסגרת התכנון תבוצע חלוקת מגרשים לבתים חד משפחתיים דו משפחתיים, ומדורגים. כמו כן, נלקחים בחשבון שטחים חומים למבני ציבור ושטחים פתוחים לשימור הירוק והטבע.