לוגו נחשון הנדסה

תב״ע אחיה

ביישוב חלוצי כמו אחיה כל שותפות היא תרומה אדירה להתיישבות.

מנהל הפרויקט:

עמינדב לנדאו

לקוח:

מועצה אזורית מטה בנימין

שנת השלמה:

תפקידנו בכוח:

השותפים לפרויקט: