לוגו נחשון הנדסה
צילום רחפן תכנון תב"ע נווה שהם-עלי

תכנון מפורט נווה שהם – עלי

ביישוב עלי חלה תנועה משמעותית של בניה ופיתוח.

מנהל הפרויקט:

לקוח:

צ.פ, ש.א.ג ולול, חל"פ בנימין, יורם ויואל ייזום ובניה

שנת השלמה:

2025

תפקידנו בכוח:

השותפים לפרויקט:

ביישוב עלי חלה תנועה משמעותית של בניה ופיתוח. היישוב שרק לפני שנים ספורות זכה לאישור התב"ע, מתקדם למצות את עתודות הבניה ולהביא עוד ועוד תושבים למקום. זכות בשבילנו היתה להצטרף לתנופה ולעשייה ויחד עם היזמים השונים בפרויקט, ביצענו תכנון מפורט לכל השכונה והובלנו את התכנון אל מול משרד השיכון והרשויות, הפרויקט נמצא בהליכי בינוי ואנחנו הובלנו את מכרז השיכון במקום עם צוות יועצים ומתכננים שהוביל למקסימום ניצול השטח וצמצום לוחות הזמנים.